Privaatsuspoliitika

Baltic Connexions OÜ (bertilo.ee) jaoks on oluline Teie privaatsus ja järgida kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi mis tahes isikuandmete kohta, mida võime Teie kohta koguda, kui külastate meie veebilehte bertilo.ee. Meie veebisaiti kasutades nõustute, et kogume ja kasutame Teie andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovime Teile selgitada, milliseid andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja millised on Teie õigused oma andmete kaitsmiseks. Poliis rakendub ainult meie veebilehele ja selle külastajatele ning ei rakendu andmetele, mida kogutakse muude kanalite kaudu.

Teie andmete töötleja on Baltic Connexions OÜ

Ettevõtte reg. number: 10273791

E-post: bertilo@bertilo.com

Kogume ja töötleme teavet kooskõlas Euroopa Liidu üldise andmekaitse määrusega (GDPR), mis jõustus 25.05.2018.

Andmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Baltic Connexions OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Milliseid andmeid me kogume

Kogutav teave hõlmab nii teavet, mida Te meile teadlikult edastate meie toodet tellides, kui ka kogu teavet, mille Teie seadmed saadavad meie toodetele ja teenustele juurde pääsemisel.

Teie isiklikud andmed võivad jõuda meieni järgmistel viisidel:

 • Kui teete tellimuse bertilo.ee e-poes.
 • Kui kontakteerute meiega telefoni, e-posti või online vestluse kaudu.
 • Kui ostate toote järelmaksuga ja sõlmite liisingulepingu.
 • Kui sirvite veebilehte bertilo.ee.
 • Kui esitate isiklikke andmeid teise isiku kohta, kes kauba vastu võtab.
 • Kui teete makseid kasutades e-panka või muud elektroonilist maksemeetodit.

Kogutavad andmetüübid

Isikuandmed

Küsime Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Võttes meiega ühendust või külastades meie veebilehte, on võimalik, et jagate meiega järgnevat teavet:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Postiaadress, riik, maakond, linn
 • Telefoninumber
 • Teie ja meie vaheline vestlusajalugu

Küpsised

Nagu enamus veebilehti, kasutab ka bertilo.ee "küpsiseid". Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.

Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.

Kuidas me andmeid kasutame

Kogutud informatsiooni võime kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:

 • Kauba saatmiseks/kättetoimetamiseks, tellimuste töötlemiseks, arvete vormistamiseks, pangalingi kaudu tellimiseks ja Teie tellimuse kinnitamiseks või raha tagastamiseks.
 • Meievaheliste interaktsioonide lihtsustamiseks ja kiirendamiseks, kui võtate meiega ühendust.
 • Teie tuvastamiseks telefoni, sõnumi või e-posti teel.
 • Teile informatsiooni saatmisel.
 • Pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks.
 • Vestlusajaloo lugemise võimaldamiseks, et kiirendada asjakohase nõu andmist.
 • Muudel eesmärkidel. Näiteks andmete analüüsimiseks, trendide uurimiseks.

Millistel juhtudel on võimalik, et jagame Teie andmeid

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Baltic Connexions OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Baltic Connexions OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

Oleme kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus. Heas usus võime avaldada ka Teie andmeid, et järgida seadusest tulenevat kohustust, kaitsta meie õigusi või omandit, ennetada või tuvastada võimalikke meie teenuse kasutamisega seonduvaid õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus.

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab Teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame Teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja eeskirjade jõustamiseks.

Isikuandmete kaitse

Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teadmisega, et see võib mõjutada Teie kogemust meie veebisaidil. Kui otsustate oma andmeid meiega mitte jagada, ei kohtle me Teid seepärast halvemini. Kui edastate meile isiklikku teavet, mõistate, et kogume, hoiame, kasutame ja avaldame seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Teil on õigus nõuda Teie kohta kogutavate andmete üksikasju.

Baltic Connexions OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Saades Teie kohta isiklikku teavet kolmandalt osapoolelt, kaitseme seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi seadusele. Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid, kinnitate, et Teil on selleks ka õigus ja luba.

Teie andmete turvalisus

Baltic Connexions OÜ võtab ette kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada Teie andmete töötlemine turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning Eesti Vabariigi seadusega. Teie andmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus ja on tagatud Teie andmete turvalisus.

Viitamine teistele veebisaitidele

Meie veebisaidilt võite leida linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile. Kui vajutate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt tutvuda iga külastatava saidi privaatsuseeskirjaga.

Me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muu eest.

Privaatsuspoliitika uuendused

Vajadusel on meil õigus teha käesolevale privaatsuspoliitika dokumendile muudatusi. Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudame me selle allosas paiknevat dokumendi värskendamise kuupäeva. Kui külastate ja kasutate meie veebilehte ka pärast privaatsuspoliitika uuendamist, käsitleme me seda kui Teie vaikivat nõusolekut muudatustega.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil bertilo@bertilo.com. Kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, võtkme meiega palun kindlasti viivitamatult ühendust. Teil on ka õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. 

Viimati muudetud 23/03/2023