Oluline teave

Hea klient

Meil on hea meel, et olete otsustanud meie loodussõbraliku aiamaja kasuks!


Bertilo garantii

Bertilo annab aiamajade konstruktsioonile ja töötluse kvaliteedile 5 aasta pikkuse garantii, kui on arvesse võetud alljärgnevaid tingimusi, näpunäiteid ja soovitusi. Selle aja jooksul asendatakse defektsed elemendid tasuta. Garantii ei hõlma elementide vahetamise ja paigaldamisega seotud kulusid. Garantii kehtib üksnes koos ostuarve ja originaalpaigaldusjuhendiga.


Transpordikahju

Tuvastatava transpordikahju korral tuleb kahju tarnet teostanud autojuhi juuresolekul tingimata saatelehel koos kuupäeva ja kellaajaga fikseerida ja paluda kahjuteade autojuhil allkirjastada. Palun märkige üles ka auto registreerimismärk.
Palun kontrollige tingimata enne paigaldamist, võimaluse korral vahetult pärast tarnet, kas kõik elemendid on paigaldusjuhendis oleva nimekirja kohaselt olemas ning ega neil ei esine defekte. Defektsete elementide korral tuleb reklamatsioon esitada enne paigaldust, sest vastasel korral kaotab garantii kehtivuse.
Paigaldusvigade või kahjustuste vältimiseks ja ajakulu vähendamiseks palume tarnekomplekti kuuluva paigaldusjuhendi enne paigaldama asumist hoolikalt läbi lugeda. Täiendavaid kasulikke näpunäiteid leiate meie põhjalikest andmelehtedest.


Garantii ei hõlma alljärgnevaid olukordi:

 • vale ladustamine enne paigaldust (nt hoiustamine ereda päikese või vihma käes);
 • defektsed elemendid on juba paigaldatud või töödeldud, kuigi puudus olnuks kontrollimise käigus tuvastatav;
 • asjatundmatult ette valmistatud aluspind või ebapiisav vundament;
 • asjatundmatust juurde- ja/või ümberehitusest tulenevad kaudsed kahjud;
 • vääralt või asjatundmatult paigaldatud või puudulik katusekate (kõikide mudelite tarnekomplekti ei kuulu esmakatteks ette nähtud katusekattematerjal);
 • kõrvalekalded paigaldusjuhendis esitatud tööetappidest ja paigaldussuunistest;
 • konstruktsioonimuudatused;
 • nõuetele mittevastav koormus (nt lumekoormuse eiramine või vale arvestamine);
 • suurest tuulekiirusest / tormi-iilidest või loodusõnnetustest või muudest vägivaldsetest välistest asjaoludest tingitud kahjud;
 • tavapärased füüsikalised protsessid, nagu kondensatsioonivesi aknaklaasidel või aiamaja nurkades (plekkide või hallituse teke). Seda saab vältida täiendavate kütte- või ventilatsioonisüsteemide rakendamisega;
 • aiatoote ebapiisav kaugus taimestikust ja teised püsiniiskust tekitavad esemed aiamaja vahetus läheduses;
 • ebapiisavast õhutusest tulenevad puidukahjustused/värvimuutused;
 • puit on ebapiisavalt töödeldud või töötlemata (nt puuduv või puudulik immutamine/värvimine: kaitse sine, seente ja putukate eest, UV-kaitse; vajaduse korral täiendav värvkate; kaitse ilmastikuolude ja mehaanilise kulumise eest, UV-kaitse);
 • oksakohad ja aeg-ajalt esinevad vaigupesad on puidu loomulik osa ja ei kujuta endast reklamatsiooni põhjust;
 • kasutamine ärilistel eesmärkidel;
 • kaasnevad või kaudsed kahjud, samuti paigaldus- ja lammutuskulud garantiijuhtumi korral;
 • puit on nn elav materjal, mis - eriti esimesel hooajal - niiskuses paisub ning kuivamisel kahaneb. Hoolimata tehnilisest kuivatamisest on see puidule iseloomulik omadus ja seetõttu ei kujuta endast reklamatsiooni põhjust;
 • puidu loomulikust käitumisest tekkinud praod ja kahanemisest tulenevad optilised defektid (nt oksakohtades);
 • vääramatu jõu ja mehaaniliste või muude vägivaldsete asjaolude tõttu tekkinud kahjud;
 • katteliistude paigaldamise hõlbustamiseks kasutatakse täiteliiste. Neid pole pärast paigaldust näha ja nende puidukvaliteet ei kujuta endast reklamatsiooni põhjust;
 • naelakohad ei jää pärast paigaldust näha või on neid näha minimaalselt ja need ei kujuta endast reklamatsiooni põhjust.

Tehases viimistletud aiamajade värvitud pindadele kehtib 5-aastane garantii.

Värvitooni kerge tuhmistumine ja oksakohtadest või vaigupesadest tingitud värvimuutused on loomulikud ning ei kujuta endast reklamatsiooni põhjust.

5-aastane garantii kehtib lõppviimistlusega elementide suurepinnaliste värvikoorumiste ja hallituskahjude korral juhul, kui alljärgnevalt välja toodud tingimused on täidetud ja kinni on peetud allpool nimetatud suunistest.


 • Iga kuue kuu tagant tuleb kontrollida, ega pind pole kahjustada saanud. Vajaduse korral tuleb kahjustused parandada ja üle värvida.
 • Naela- või kruvikohad ja näiteks paigaldamisel tekkinud kriimud tuleb pärast paigaldust tarnekomplekti kuuluva värviga üle värvida.
 • Lõike- ja muud viimistluseta pinnad tuleb puidukaitsevahendiga töödelda.
 • Värvkate kaitseb sine eest.

Hooldusjuhised pika kasutusea tagamiseks:

Töötlemata puit tuleb katta sobiva puidukaitsevärviga. Puitelemente, mis asuvad maapinna vahetus läheduses või on sellega kokkupuutes, tuleb kaitsta vastavate puidukaitsevahenditega.

Värvida ei tohi ereda päikesekiirguse või vihmase ilma tingimustes.

Aiamaja tuleb töödelda ka seestpoolt, sest puidu kõverdumine/paindumine on ühepoolse töötluse korral oluliselt kiirem ja tugevam.

Akende paigaldamisel tuleb klaaside servadesse kanda silikooni.
Hea ventilatsioon ja liigniiskuse vältimine kaitsevad puitu eelkõige külmade ilmade korral mädanemise eest.

Soovitame paigaldada põrandaelementide alla niiskustõkke, nt kummimatid.
Kruvisid ja ühendusi tuleks regulaarselt kontrollida.

Soovitame aiamaja iga poole aasta tagant üle vaadata.

Aiamaja täiendavaks kaitsmiseks niiskusmõjude eest soovitame maja ümber kasutada pritsmekaitsena vähemalt 30 cm laiust killustikuriba vms või tagada muude sobivate meetmetega maapinnast 30 cm kõrgune kaitse pritsmete eest.


Kuidas reklamatsiooni esitada?

Reklamatsiooni esitamise aluseks on fotod, puuduse kirjeldus ja vajaliku varuosa ID-number, mille leiate paigaldusjuhendist.


Kuidas kaupa tagasi saata?

Kauba tagastamissoovi korral andke sellest võimalikult kiiresti teada e-posti aadressil bertilo@bertilo.com. Kui olete kauba tellinud meie edasimüüjalt, siis andke enda tagastamissoovist teada edasimüüjale.
 
Kaup peab pealekorjeks asuma krundipiiril. Enne pealekorjet tuleb toode täielikult ära pakkida – st toode on paigutatud alusele või jalgadele, see on kilesse pakitud ja lintide/koormarihmadega kokku tõmmatud.
Kauba tagastamisel ei aktsepteerita saadetisi, mis pole transpordikindlalt pakitud.
 
Kauba pealekorjeni palume järgida järgmisi suuniseid:

 • hoidke materjali tasasel pinnal ja kuivades tingimustes;

 • kaitske kaupa otsese päikesekiirguse ja niiskuse eest.


Soovime teile rõõmsaid hetki Bertilo aiamajaga!

Küsimuste korral ja garantiitingimuste selgitamiseks pöörduge palun klienditeeninduse poole e-posti aadressil bertilo@bertilo.com