EST ENG GER  
 
 
    Avaleht  
    Keskkonnapoliitika  
    FSC kodulehekülg  
    FSC sertifikaat  
    Firmast  
    Tooted  
    Ost  
    Kontakt  
    Tööpakkumised  

 


 

 
 
 
 
Keskkonnapoliitika

Looduslikud metsad on maailma üks suuremaid rikkusi ning selle rikkusega tuleb ümber käia heaperemehelikult. Puidu kasutamine on jätkusuutliku eluviisi oluline osa. Metsi säästlikult majandades ja puittooteid eelistades loome tervisliku elukeskkonna. Tootmises kasutame ise ning nõuame ka kõigilt koostööpartneritelt keskkonnasõbralike töövahendite ja tegevuspõhimõtete rakendamist. Ainult nii on võimalik tagada metsaressursi ökoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtuste säilimine ning suurenemine.

Tõestamaks meie heaperemehelikku suhtumist ümbritsevasse keskkonda, liitusime ühena esimestest ettevõtetest Eestis FSC tarneahela sertifitseerimissüsteemiga. Baltic Connexions on sertifikaadiomanik alates 2002.aastast. FSC märgis Baltic Connexionsi toodetel näitab tarbijale, et puit millest toode on valmistatud pärineb hästimajandatud metsast. Iga lüli alates metsaomanikust kuni jaemüüjani tegutseb kooskõlas FSC reeglitega ja on ka vastavalt sertifitseeritud. Liitudes sertifitseeritud puidutööstuste kogukonnaga, toetame metsamajandamist mis säilitab väärtuslikku metsaelustikku ja kindlustab ohutud, tervislikud ja õiglased töötingimused kõigis tarneahelasse kuuluvates ettevõtetes.

Suurendamaks keskkonnateadlikkust jagame igakülgset informatsiooni oma personali ja partnerite hulgas. Delegeerime keskkonnaalase vastutuse kõigi töötajate vahel. FSC poliitika rakendamisel väldime sellise puidu kasutamist, mis on ebaseaduslikult raiutud või pärit piirkondadest, kus rikutakse traditsioonilisi või tsiviilõigusi või mis on pärit sertifitseerimata kõrge kaitsealuse väärtusega põlismetsadest. Kui oleme saanud kindlaid tõendeid, et ükskõik milline meie varustaja tarnib meile ebaseadusliku päritoluga puitu, lubame koheselt vajalikke meetmeid rakendada. Nendeks meetmeteks on ostude kohene peatamine, puidu päritolu ja võimaliku keskkonnakahju kindlakstegemine, pöördudes selleks vajalike riiklike instantside poole.

Puidu töötlemisel tegeleme pidevalt kadude minimeerimisega, väärtustame kogu tooraine. Töötlemisel tekkiva saepuru ja höövlilaastu müüme puitplaadi või küttegraanulite tootjatele. Kasutatud puidupakkekile tagastame kiletootjatele regranuleerimiseks ja pakkide sidumiseks kasutatud metalllindid viime vanametalli. Toodete viimistlemisel kasutame ainult keskkonnasõbralikke veepõhiseid immutus- või värvaineid. 

 
   
www.meediadisain.com